Tanım   Batarya Kutusu, 15000mAh Kapasite
Ürün Grubu   M-Locks Kasa Kilidi