Tanım      ePASS, Elektronik Kamera Kilit
     1 Yönetici (6 Haneli), 1 Kullanıcı (4 Haneli)
     Zaman Gecikme
     Kullanıcı kodu 1 kez geçerlidir
Ürün Grubu      M-Locks Kasa Kilidi