Tanım ePASS, Elektronik Kamera Kilit
     1 Yönetici (6 Haneli), 1 Kullanıcı (4 Haneli)
     Zaman Gecikme
     Sürekli Kullanıcı Değişimi
     Kullanıcı kodu 1 kez geçerlidir
     Yazılım: Kolej Modu
Ürün Grubu      M-Locks Kasa Kilidi